Privacy statement van Didiyo voor Leveranciers

Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens van Leveranciers die zijn aangesloten op het platform Didiyo. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Realapps B.V. (hierna “Didiyo”).

Dit statement is niet van toepassing op consumenten. Het privacy statement voor consumenten die gebruikmaken van de Didiyo-app om te bestellen is te vinden in de app bestemd voor consumenten.

Welke gegevens van Leveranciers wij verwerken, en waarom

 1. Soort gegevens

Didiyo verwerkt bepaalde persoonsgegevens van aangesloten Leveranciers die diensten leveren via ons platform.

 • Naam
 • Adresgegevens inclusief postcode
 • Contactgegevens
 • Bankgegevens
 1. Cookies

Didiyo maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app IDs
 • Internetbrowser en type device
 • Websitetaal
 1. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang van Didiyo, namelijk de voorkoming van fraude.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Didiyo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om het betreffende doel te bereiken. Wij zullen je gegevens alleen langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen, en niet langer dan twee jaar nadat je stopt met het leveren van diensten via ons platform (de “einddatum”). Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en consumenten te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt bewaren wij tot 10 jaar na de einddatum. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data op dat moment verwijderen.

Delen met derde partijen  

Didiyo verkoopt jouw gegevens niet aan derde partijen. Didiyo zal bepaalde gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Softwareproviders
 • Implementatiepartners
 • Betaalplatforms
 • Advertentieplatforms (bijv. Google en Facebook)

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Didiyo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Didiyo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat er sprake is van misbruik van gegevens of een datalek, neem dan contact met ons op via zakelijk@didiyo.com.

Persoonsgegevens van consumenten

Didiyo verstrekt bepaalde gegevens van consumenten (naam, adresgegevens en telefoonnummer, bestelling) aan jou als Leverancier. Als Leverancier draag je een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van die persoonsgegevens. Eventuele vragen van consumenten over persoonsgegevens, waaronder verwijderverzoeken, dien je zelf op te lossen.  

Contactgegevens

Onze contactgegevens vind je in onze algemene voorwaarden voor Leveranciers.