Didiyo BV tedarikçi hüküm ve koşulları

 

 1. Tanımlar

Anlaşma: Didiyo ile Tedarikçi arasındaki bu Tedarikçi Hüküm ve Koşullarının geçerli olduğu sözleşme.

Müşteri: Tedarikçi’ye Platform aracılığıyla sipariş veren gerçek veya tüzel kişi.

Didiyo: Didiyo adı altında ticaret yapan ve kayıtlı ofisi ve iş yeri olan Realapps B.V. özel şirketi Mispelhoefstraat 21a 5651 GK Eindhoven adresindedir, zakelijk@didiyo.com e-posta adresidir.

Sipariş Anlaşması: Müşteri ile Tedarikçi arasında, Müşterinin Ürünü Tedarikçiden satın aldığı Platform aracılığıyla yapılan anlaşma. Didiyo, Sipariş Sözleşmesine taraf değildir.

Platform: Didiyo uygulaması ve Hizmetin sunulduğu diğer Didiyo araçları.

Gizlilik Bildirimi: En son sürümü Platformda bulunan Didiyo Gizlilik Beyanı.

Ürün: Tedarikçi tarafından Platform aracılığıyla sunulan bir ürün (gıda maddeleri, hazırlanmış ürünler, alkolsüz içecekler ve diğer tüketici ürünleri).

Hizmet: Didiyo tarafından sunulan hizmetler ve faaliyetler (a) Ürün çeşitlerini yayınlamak; (b) Tedarikçi ile Müşteri arasındaki sözleşmelerin yapılmasını kolaylaştırmak ve (c) siparişleri ilgili Tedarikçiye iletmek.

Tedarikçi: Didiyo ile bir anlaşma yapan, Ürün satan ve Sipariş Sözleşmelerinin sonuçlandırılması ve ödenmesi için Platformu kullanan bağımsız bir şirket.

Tedarikçi Genel Hüküm ve Koşulları: Didiyo tedarikçileri için bu genel şartlar ve koşullar.

Tedarikçi bilgileri: Tedarikçinin diğerlerinin yanı sıra şirket ve iletişim bilgileri ile ilgili bilgileri, Ürün Yelpazesi (bileşim, bileşenler, ilaveler, alerji bilgileri, beslenme ve yasaların gerektirdiği ölçüde içerik dahil), KDV dahil fiyatlar, şirket logosu, grafikler, alan adı, teslimat bölgesi (posta kodları dahil), teslimat maliyetleri, açılış saatleri, minimum sipariş tutarları, banka hesap numaraları ve KDV numarası.

 • Bu koşulların uygulanabilirliği
  • Tedarikçinin bu Genel Hüküm ve Koşulları, sağlanan bir Hizmetle ilgili her teklif, fiyat teklifi ve Sözleşme için geçerlidir. Tedarikçinin herhangi bir genel koşulunun uygulanabilirliği açıkça reddedilir.
  • Tedarikçi imzalı bir başvuru formu gönderene kadar Didiyo ile Tedarikçi arasında bir sözleşme kurulmayacaktır. Didiyo, hizmetlerini kullanma talebini reddetme hakkına sahiptir.
  • Tedarikçiler için bu Genel Şartlar ve Koşullar, http://www.didiyo.com ve yazdırılabilir ve kaydedilebilir.
  • Platformun bir Müşteri tarafından kullanılması, Didiyo ile Müşteri arasında ayrı hüküm ve koşullara tabidir. Sipariş Sözleşmesinin yerine getirilmesinden yalnızca Tedarikçi sorumludur. Didiyo, bir aracı olarak, Sipariş Sözleşmesine taraf değildir.
 • Sözleşmenin Konusu
  • Didiyo, Tedarikçiye, Tedarikçinin Sipariş Sözleşmelerine girmesini sağlayan Hizmeti sağlar. Didiyo, Tedarikçiye başvuru formundaki bilgileri işlediğini teyit eder etmez Anlaşma yürürlüğe girecektir.
  • Sözleşme belirsiz bir süre için yapılır.
  • Didiyo, Platformda sipariş süreciyle ilgili Tedarikçi Bilgilerinin bölümlerini yayınlar. Didiyo’nun Tedarikçi Bilgilerini gözden geçirme veya değiştirme yükümlülüğü henüz yoktur. Didiyo, Tedarikçi Bilgilerini (veya bunların bir kısmını) halka açık kaynaklardan yayınlamama veya bunlara ekleme yapmama hakkını saklı tutar ve Tedarikçi’yi buna göre bilgilendirecektir.
  • Didiyo, Hizmetin her zaman kesintisiz olacağını garanti edemez. Didiyo, Anlaşmayı bilgi ve becerisinin en iyi şekilde yerine getirmek için her türlü çabayı göstermektedir. Bu nedenle Sözleşme, en iyi çaba taahhüdü niteliğindedir.
  • Tedarikçi, Didiyo’ya hizmet için bir ücret borçludur. Bu ücret, başvuru formunda belirtilen sipariş başına komisyon ve ödeme başına ödeme sağlayıcısı tarafından alınan maliyetlerden oluşur.
 • Tedarikçinin Yükümlülükleri
  • Tedarikçi, Didiyo’ya Tedarikçi adına Müşterilerle Anlaşmalar yapma yetkisi verir.
  • Tedarikçi, Didiyo’ya her zaman güncel Tedarikçi Bilgileri sağlar. Tedarikçi, Tedarikçi Bilgilerinin eksiksizliğinden ve doğruluğundan sorumludur.
  • Tedarikçi, teslimat sırasında kalitelerinin garanti altına alınması için taze ürünleri, gerekirse izole edilmiş ambalaj malzemesi ile dikkatli bir şekilde paketleyecektir.
  • Tedarikçi, Didiyo’ya Tedarikçi Bilgilerini, örneğin pazarlama kampanyaları, veritabanları, ortak platformları veya arama motorları için kullanma ve işleme yetkisi verir.
  • Tedarikçi, geçerli gıda yasasının ve / veya bir Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Yetkilisi denetiminin olası bir ihlali durumunda Didiyo’yu derhal bilgilendirecektir. Didiyo’ya derhal bir inceleme raporu gönderilecektir.
  • Tedarikçi, her adres için Platforma en fazla bir mağaza konumu kaydettirecektir.
  • Tedarikçi, Tedarikçinin çalışma saatleri içinde e-posta ve telefon yoluyla ulaşılabilir olacaktır.
  • Tedarikçi, Müşterilerden gelen şikayetlerle ilgilenmekten sorumludur.
 • Müşteriler Tarafından Yapılan Ödemeler
  • Müşteriler siparişleri çevrimiçi olarak ödemek zorundadır. Bu ödemeler Didiyo tarafından Tedarikçiye haftalık olarak Tedarikçi tarafından yazılı olarak belirtilen bir Hollanda banka hesap numarasına havale edilerek yapılacaktır.
  • Didiyo, ödeme için bankalar, kredi kartı şirketleri ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları gibi çeşitli taraflara bağlıdır. Didiyo, ödemeleri olabildiğince hızlı yapmak için her türlü çabayı gösterir, ancak ödemelerin herhangi bir günde Tedarikçinin hesabına ulaşacağını garanti edemez.
  • Didiyo, ödenmemiş faturaları (hem komisyon için hem de pazarlama promosyonları gibi diğer hizmetler için) ve Tedarikçi tarafından alınacak ödemelere karşı masrafları mahsup edecektir. Tedarikçi bu mahsuplaşmaya rıza gösterir. Tedarikçi, bu yetkiye halel getirmeksizin, Didiyo’nun ilk talebi üzerine banka havalesi yoluyla fatura ödemekle yükümlüdür.
  • Tedarikçi, Didiyo’dan Müşteriye belirli bir ödemeyi iade etmesini isteyebilir. Bu talep, Tedarikçi tarafından Didiyo’ya yazılı olarak yapılmalıdır. Didiyo, iade edilen ödemeleri Tedarikçi tarafından alınacak ödemelerden mahsup edecektir.
  • Didiyo, Tedarikçiden ödenmemiş faturaları, masrafları ve geri ödemeleri otomatik ödeme yoluyla tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
  • Gönderilen faturalarla ilgili yorumlar veya şikayetler, ilgili faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde, bunlar kabul edilmiş sayılacak ve Tedarikçi’nin ilgili faturaya ilişkin tüm talepleri geçersiz olacaktır.
  • Bir kredi kartı ödemesi, ödeyen tarafından bir ters ibraz yoluyla geri alınırsa, sipariş tutarı Tedarikçinin ödemelerine mahsup edilecektir. Tedarikçi, ödeme hizmeti sağlayıcısının tüm ters ibraz maliyetlerinin Tedarikçiden tahsil edileceğini kabul eder.
  • Tedarikçi herhangi bir mahsup etme hakkından feragat eder.
  • İsteğe bağlı olarak Müşteri, teslimat görevlisine mevcut çevrimiçi ödeme yöntemleri aracılığıyla bahşiş verebilir. Tedarikçi teslimatı kendisi sağlarsa, Didiyo bahşişin tamamını Tedarikçi’ye ödeyecektir. Tedarikçi, (a) bahşişin teslimat görevlisine ödenmesinden ve (b) ödemenin her türlü mali (maaş) sonuçlarından sorumludur.
 • Platformun Bakımı
  • Didiyo, sağlanan hizmetlerin kesintisiz veya kesintisiz olarak her zaman mevcut olacağını garanti etmez. Dahili veya harici arızalar nedeniyle planlanmamış kesinti ve / veya beklenmeyen kesintiler olabilir.
  • Didiyo, bakım amacıyla gerekli görmesi halinde hizmetleri kesintiye uğratma hakkını saklı tutar. Tedarikçi, bakım gerçekleştirmenin hizmetlerin sağlanmasında kesintilere neden olabileceğini kabul eder. Didiyo, Tedarikçiye mümkün olduğu kadar önceden haber vermek ve işi kapanış saatinden sonra mümkün olduğunca gerçekleştirmek (veya yaptırmak) için her türlü çabayı gösterir.
  • Tedarikçi, Didiyo’nun hizmetinde bir arıza veya başka bir nedenle kesinti nedeniyle hiçbir durumda herhangi bir tazminat veya hasar talep edemez.
 • Mücbir sebep
  • İster kalıcı ister geçici nitelikte olan mücbir sebep durumunda Didiyo, kendi takdirine bağlı olarak Sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme veya Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini geçici olarak askıya alma hakkına sahiptir.
  • Mücbir sebep, Didiyo’nun grev, savaş tehlikesi, savaş, ayaklanma, taciz, boykot, trafik veya ulaşım aksaklıkları, hükümetin kısıtlayıcı tedbirleri (bir pandemi nedeniyle olsun veya olmasın) gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen Didiyo’nun kontrolü dışındaki tüm dış nedenleri içerir. , elektrik kesintileri veya internet, bilgisayar ağı veya telekomünikasyon tesislerinin arızalanması.
 • Sorumluluğun sınırlandırılması
  • Didiyo, fiyatlardan, açılış saatlerinden, teslimat alanlarından ve / veya herhangi bir indirim teklifinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Tedarikçi, istenirse Müşteri ile telefonla iletişime geçerek bir siparişi kontrol edebilir.
  • Didiyo, Müşteri incelemelerinden ve bunların sonuçlarından sorumlu değildir. Ancak Didiyo, kendi takdirine bağlı olarak yorumları kaldırabilir. Didiyo’nun Tedarikçi ile bu konuda iletişim kurması gerekmez.
  • Tedarikçinin teslimat için üçüncü bir şahısla anlaşması durumunda, teslimat ve teslimat masraflarından Tedarikçi sorumludur.
  • Didiyo’nun herhangi bir sorumluluğu, söz konusu durumda sorumluluk sigortasının ödediği miktarla sınırlıdır. Sigorta ödenmezse, Tedarikçiye karşı sorumluluk 2.500, – EUR ile sınırlıdır.
  • Didiyo, iptal edilmiş veya hileli sipariş veya ödemelerden veya Müşterilerin ödeme sorunlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, kar kaybı, tasarruf kaybı, iş kesintisi ve üçüncü şahıslara verilen zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı zararlardan asla sorumlu olmayacaktır.
  • Bu Tedarikçi Hüküm ve Koşullarındaki sorumluluk sınırlamaları veya istisnaları, hasarın Didiyo’nun kasıtlı veya bilinçli dikkatsizliğinden kaynaklanması durumunda geçerli değildir.
  • Tedarikçi, Anlaşmanın ve / veya Sipariş Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü şahısların taleplerine karşı Didiyo’yu tazmin eder. Didiyo tarafında bundan kaynaklanan tüm masraflar ve zararlar Tedarikçiye ait olacaktır.
 • Kişisel veri
  • Tedarikçi, şahıs şirketi veya genel ortaklık olarak hareket etse bile, Tedarikçinin ve irtibat kurulacak kişilerin verileri AVG anlamında kişisel veri olarak kabul edilmez.
  • Tarafların her biri, kendi amaçları için işlenen kişisel veriler açısından ayrı bir denetleyicidir. Bu, tarafların her birinin, Tedarikçiler için bu Genel Hüküm ve Koşullar çerçevesinde amaçlarını ve araçlarını belirlediği kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olduğu anlamına gelir. Taraflar bu nedenle kişisel verileri birbirleri için işlemeyeceklerdir.
  • Didiyo, Müşteri bilgilerini bir müşteri dosyasında saklar. Didiyo, bu müşteri veri tabanını Sözleşmeyi yürütmek için idari ve teknik amaçlarla kullanmaktadır. Anonim veriler, Didiyo’nun gizlilik politikası doğrultusunda istatistiksel ve pazarlama amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Didiyo üçüncü şahıslara kişisel bilgi vermez.
  • Tedarikçi, Didiyo’nun gizlilik politikasının farkındadır ve ona ve GDPR’ye uygun olarak hareket eder. Restoran, Müşterilerin kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara vermeyecek ve siparişin yerine getirilmesi dışında Müşterilerle iletişim kurmayacaktır.
  • Bir veri ihlali durumunda Tedarikçi, veri ihlalinden etkilenen kişisel verilerin türünü belirterek Didiyo’yu derhal bilgilendirecektir.
 1. Fikri mülkiyet
  1. Tedarikçi, Anlaşmanın ifasıyla bağlantılı olarak Tedarikçinin adını, logosunu ve diğer fikri mülkiyet haklarını kullanmak için Anlaşmanın süresi boyunca Didiyo’ya münhasır olmayan bir kullanım hakkı verir.
  1. Tedarikçi, Didiyo’ya Tedarikçi tarafından sağlanan içeriği (logolar, fotoğraflar ve açıklamalar gibi) Hizmetin amaçları doğrultusunda kullanmak ve Didiyo’ya ifşa etmek için tam yetkili ve yetkili olduğunu garanti eder. Tedarikçi, Didiyo’yu herhangi bir üçüncü şahıs hak sahibi iddialarına karşı tazmin eder.
 1. Fesih ve iptal
  1. Taraflardan her biri, yazılı bir bildirim yoluyla Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih bildirimi, yalnızca bir takvim ayının sonunda, en az dört haftalık bir ihbar süresine uyularak verilebilir. Tedarikçi, ancak tüm yükümlülükler yerine getirildiğinde iptal edebilir. Didiyo, bildirimi aldıktan sonra hangi tarihten sonra siparişlerin kabul edilmeyeceğini belirleyecektir.
  1. Tedarikçi, Sözleşme veya bu Genel Teslimat Hüküm ve Koşulları kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya zamanında yerine getirilmemesi durumunda yasanın işleyişi gereği temerrüde düşecektir.
  1. Tedarikçi’nin temerrüde düşmesi durumunda, Didiyo’nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın ve haklarına halel getirmeksizin hakkı vardır:
 2. Platformun sağlanması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini geçici olarak askıya almak; ve / veya
 3. komisyonu bir ay için% 10 artırmak; ve / veya
 4. Tedarikçiye hitaben yazılı bir fesih beyanı yoluyla Sözleşmeyi derhal feshetmek.
  1. Didiyo ayrıca, başvuru formunda yanlışlıklar, tekrarlanan olumsuz incelemeler ve / veya Tedarikçinin kendi ailesi veya arkadaşlarından gelen incelemeler olması durumunda Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir.
  1. Hizmet, mesai saatleri içinde (Pazartesi-Cuma 09: 00-17: 00) hesaplanan 40 saatten fazla süreyle kullanılamazsa, Tedarikçi Sözleşmeyi derhal feshedebilir.
 1. Muhtelif hükümler
  1. Bu koşullar ancak her iki tarafça imzalanmış bir belge ile sapabilir.
  1. Bu Tedarikçi Hüküm ve Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu veya iptal edildiği ölçüde, Tedarikçi Hüküm ve Koşullarının diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.
  1. Didiyo, bu tür değişikliklerin makul olması koşuluyla, bu Tedarikçi Hüküm ve Koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
  1. Sözleşme münhasıran Hollanda yasalarına tabidir. Bu Sözleşmeyle ilgili veya bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm olası anlaşmazlıklar, ilk etapta Didiyo’nun bulunduğu bölgedeki yetkili mahkeme tarafından çözülecektir.
  1. Bu Tedarikçi Hüküm ve Koşullarında herhangi bir işlemin yazılı olarak yapılması gerektiği belirtilirse, bu aynı zamanda e-posta ile de anlaşılacaktır. Elektronik haberleşme, aksi ispata tabi olmak kaydıyla, gönderildiği gün alınmış sayılacaktır.

Bu Tedarikçi Hüküm ve Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz ve / veya yorumunuz varsa, lütfen zakelijk@didiyo.com adresinden Didiyo ile iletişime geçin.

 

 

Sürüm 20210212